Siirry sisältöön

Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus, verkkokoulutus

Tapahtuma alkaa: 22.04.2020 10:00
Tapahtuma päättyy: 05.06.2020 16:00

Koulutuspaikka ja -osoite: Verkkokoulutus
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.4.2020

Vanhustyön ammattilaisten liikunta- ja ravitsemusosaaminen tukee iäkkään ihmisen terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Koulutus antaa ajankohtaista tietoa ja materiaalia käytännön työn tueksi neuvonta- ja ohjaustilanteisiin.

Verkkokoulutus on avoinna 22.4. – 5.6.2020. Koulutus koostuu luentotallenteista, oppimis- ja pohdintatehtävistä sekä oheismateriaalista (arvioitu ajankäyttö 8 tuntia). Voit suorittaa tehtävät ja katsoa luentotallenteet itsellesi sopivana ajankohtana. Koulutuksen alussa laaditaan ruokapäiväkirja ja ravitsemustilanteen arviointi valitulle ikäihmiselle annettujen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi laaditaan liikkumis- ja ravitsemussuunnitelma ko.ikäihmiselle.

Koulutusosiot
Tutustuminen ikäihmiseen: oppimistehtävä ja oheismateriaali
Ikäihmisen ravitsemus: luentotallenteet ja oheismateriaali
Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonnan perusteet: luentotallenne ja oheismateriaali
Liikkumis- ja ravitsemussuunnitelman laatiminen: oppimistehtävä

Koulutuksen tavoitteet
-saan tietoa iäkkäiden liikunnasta ja ravitsemuksesta
-ymmärrän ravitsemuksen merkityksen toiminta- ja liikkumiskykyyn
-opin arvioimaan ikäihmisen ravitsemustilaa
-saan valmiuksia ja työvälineitä liikunta- ja ravitsemusohjeiden antamiseen asiakaslähtöisesti

Koulutus on tarkoitettu
Sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan ammattilaisille julkiselta ja yksityiseltä sektorilta sekä järjestöistä

Kouluttajat: ravitsemusasiantuntija Satu Jyväkorpi, ETT, Gery ry ja suunnittelija Minna Säpyskä-Nordberg, KM, ft, Ikäinstituutti

Hinta: 100 €

Tiedustelut: koulutus@ikainstituutti.fi tai puh. 09 6122 1610

Sisältötiedustelut: Minna Säpyskä-Nordberg, puh 09 6122 1638 tai minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi

Ilmoittaudu