Siirry sisältöön

Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus E-koulutus

Tapahtuma alkaa: 27.03.2023 10:00
Tapahtuma päättyy: 24.04.2023 18:00

Koulutuspaikka ja -osoite: Verkkokoulutus Moodle -oppimisalustalla
Ilmoittautuminen viimeistään: 19.3.2023

Vanhustyön ammattilaisten liikunta- ja ravitsemusosaaminen tukee iäkkään ihmisen terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Koulutus antaa ajankohtaista tietoa ja materiaalia käytännön työn tueksi neuvonta- ja ohjaustilanteisiin.

Koulutus toteutetaan moodle-oppimisalustalla ja se koostuu luentotallenteista, oppimis- ja pohdintatehtävistä sekä oheismateriaalista (arvioitu ajankäyttö 8–10 tuntia). Moodle-tunnukset saat ennen koulutuksen alkua.

Verkkokoulutuksen sivusto on käytettävissä 27.3.-24.4. välisen ajan!

Koulutuksen alussa laaditaan ruokapäiväkirjan pohjalta ravitsemustilanteen arviointi valitulle ikäihmiselle annettujen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi laaditaan yhdessä ikäihmisen kanssa liikkumis- ja ravitsemussuunnitelma.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan ammattilaisille julkiselta ja yksityiseltä sektorilta sekä järjestöistä.

Koulutuksen tavoitteet:
-saada tietoa iäkkäiden liikunnasta ja ravitsemuksesta
-ymmärtää ravitsemuksen merkitys toiminta- ja liikkumiskykyyn
-oppia arvioimaan ikäihmisen ravitsemustilaa
-saada valmiuksia ja työvälineitä liikunta- ja ravitsemusohjeiden antamiseen asiakaslähtöisesti

Koulutusosiot:
Tutustuminen ikäihmiseen: oppimistehtävä ja oheismateriaali
Ikäihmisen ravitsemus: luentotallenteet ja oheismateriaali
Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonnan perusteet: luentotallenne ja oheismateriaali
Liikkumis- ja ravitsemussuunnitelman laatiminen: oppimistehtävä

Kouluttajat: ravitsemustieteilijä Satu Jyväkorpi, FT, Helsingin yliopisto ja suunnittelija Minna Säpyskä-Nordberg, KM, ft, Ikäinstituutti

Hinta: 100 €

Tiedustelut: koulutus@ikainstituutti.fi tai puh. 020 155 5030

Sisältötiedustelut: Minna Säpyskä-Nordberg, puh 040 596 8792 tai minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi

Ilmoittaudu tästä