Elämänvoimaa kuntosalilta yli 70-vuotiaille, 4.10., 10.-11.10 ja 21.-22.11.2018, Helsinki

Tapahtuma alkaa: 04.10.2018 08:30
Tapahtuma päättyy: 22.11.2018 16:00

Ilmoittautuminen viimeistään: Ilmoittautuminen viimeistään 16.9.2018

Koulutuspäivänä
– syvennetään tieto-taitoa ikäihmisten nousujohteisesta voima- ja tasapainoharjoittelusta ja sen vaikutuksista liikkumiskykyyn
– opitaan valitsemaan ja käyttämään ikäihmisille soveltuvia lihasvoiman ja tasapainon mittaamismenetelmiä
– opitaan laatimaan mittausten perusteella sopivia harjoitusohjelmia sekä valitsemaan voimavarakeskeisiä työskentelytapoja ikäihmisten liikunnan ohjauksessa
– saadaan valmiuksia tehdä oma kuntosali houkuttelevaksi myös ikäihmisten laajalle joukolle
– saadaan oikeudet käyttää VoiTas –kuntosaliohjaaja nimikettä

Koulutus on tarkoitettu liikunnan, kuntoutuksen ja hoitoalan ammattilaisille sekä kokeneille vertaisohjaajille, jotka toimivat kuntosalissa ja joiden asiakkaina on 70+ -vuotta täyttäneitä ikäihmisiä.

1. IKÄIHMISET KUNTOSALIASIAKKAINA

Torstai 4.10 . klo 8.30 – 16.30 (päivän kouluttajana Anne Setälä)
8.30 Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja tulokahvit
9.15 Kohti koulutusta, – orientoituminen koulutuskokonaisuuteen ja oppimateriaaliin
9.45 Liikkuen voimaa vanhuuteen
– iäkkäiden liikuntasuositukset ja niiden toteutuminen
– liikunnan merkitys iäkkäälle
– tutkittua tietoa voima- ja tasapainoharjoittelusta ja kaatumisten ehkäisystä
10.30 Tauko
10.45 Kuntosalitoiminnan suunnittelun lähtökohdat, – käyttäjälähtöisyys, yksilöllisyys, eettisyys, turvallisuus
11.15 Testaus tavaksi –tapoja testaukseen –teoria
12.00 Lounas
13.00 Testaus tavaksi –tapoja testaukseen, – yleisimmät iäkkäillä käytettävät testit (sis. käyt. harj. LS)
14.30 Iltapäiväkahvi
14.45 Testaus tavaksi –tapoja testaukseen …jatkuu (sis. käyt. harj -LS)

2. IÄKKÄIDEN VOIMA- JA TASAPAINOHARJOITTELU

Keskiviikko 10.10. klo 8.30-16.30 (päivän kouluttajana toimii Marja Koivula)
8.30 Tervetuloa, tulokahvit
9.00 Info ja ’kyselytunti’
9.15 Vastuksesta voimaa, – voimaharjoittelun perusteet, – harjoitustuokion rakenne
10.30 Tauko
10.45 Voimaharjoittelu, – voimatestaukset, – harjoitusohjelmien laadinta
12.00 Lounas
13.00 Voimatestaukset ja harjoitusohjelmien toteutus (sis. käyt. harj -KS)
15.00 Iltapäiväkahvi
15.15 Työohjeet ja tarkistuslistat toiminnan tukena. Harjoitusohjelmien toteutus. Välitehtävän jakaminen

Torstai 11.10 klo 8.30-16.30 (päivän kouluttajana toimii Tiina Pitkänen)
8.30 Aamukahvia tarjolla
9.00 Info ja ’kyselytunti’
9.15 Tavoitteena tasapaino, – tasapainoharjoittelun perusteet, – tasapainoharjoitteet alkuverryttelyssä
10.30 Tauko
10.45 Tasapainoharjoittelu, – tasapainotestaukset, – voima- ja tasapainoharjoittelun yhdistäminen
12.00 Lounas
13.00 Tasapainotestaukset ja tasapainoharjoittelun toteutus (sis. käyt. harj. LS)
15.00 Iltapäiväkahvi
15.15 Työohjeet ja tarkistuslistat toiminnan tukena. Välitehtävien jakaminen

3. IKÄIHMISEN HARJOITTELUN ERITYISPIIRTEITÄ

Keskiviikko 21.11. klo 8.30-16.00 (päivän kouluttajana toimii Anne Setälä)
8.30 Tervetuloa, tulokahvit
9.00 Info ja ’kyselytunti’, – kuntosaliharjoittelun ohjaaminen ikäihmisille (sis. käyt. harj. LS)
10.30 Tauko
10.45 …edellinen teema jatkuu (sis.käyt.harj.LSI)
11.30 Lounas
12.30 Harjoitusohjelmasta liikkumissuunnitelmaksi
14.30 Iltapäiväkahvi
15.00 Kotiharjoittelun monet muodot

Torstai 22.11. klo 9.00-16.00
9.00 Mitä ja miten ikäihmisen pitäisi syödä
– ikääntyneiden ravitsemissuositukset
– ravitsemusneuvonta voimaharjoittelussa, kahvitauko työskentelyn lomassa
12.15 Lounas
13.15 Kuntosalitoiminnan tuotteistaminen
14.45 Iltapäiväkahvi
15.15 Lopputehtävän purkaminen, koulutuspäivien arviointi, päätös ja diplomien jako

Kouluttajat: Ikäinstituutin aluekouluttajat Marja Koivula, ft Tiina Pitkänen ft , Anne Setälä, ft, Satu Jyväkorpi, ETT sekä Ikäinstituutin suunnittelija, kurssivastaava Elina Vuorjoki-Andersson, KM, ft

Sisältötiedustelut: Elina Vuorjoki-Andersson, puh. 09 6122 1623 tai elina.vuorjoki-andersson@ikainstituutti.fi

Hinta: 560 € sisältää kahvit ja kurssimateriaalin

Ilmoittaudu

Kurssimateriaali:
– Salminen U, Karvinen E (toim.): Voimaa ja varmuutta itsenäiseen elämään, iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu, Ikäinstituutti, 2017
– Salminen U, Karvinen E (toim.): Testaus tavaksi – tapoja testaukseen, iäkkäiden liikkumiskyvyn arviointi, Ikäinstituutti, 2016
– Hiltunen T, Jelkänen V: Ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoittelu –opas vertaisohjaajille
– Jyväkorpi S, Havas A, Urtamo A, Karvinen E: Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus –opas ohjaustyöhön, Ikäinstituutti, 2014
– Voimisteluohjelma iäkkäille 1,2,3