Siirry sisältöön

Elämänvoimaa kuntosalilta yli 70-vuotiaille, 20.3., 3.4. ja 8.5.2019, Helsinki

Tapahtuma alkaa: 20.03.2019 08:30
Tapahtuma päättyy: 08.05.2019 16:00

Koulutuspaikka ja -osoite: Tapanilan Urheilukeskus, Erätie 3, Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 27.2.2019

Koulutuksen tavoitteet
– tunnistan ikäihmisten nousujohteisen voima- ja tasapainoharjoittelun merkityksen iäkkäiden liikkumiskykyyn ja osaan soveltaa tietoja ja taitoja käytännössä
– opin valitsemaan ja käyttämään ikäihmisille soveltuvia lihasvoiman ja tasapainon mittaamismenetelmiä
– opin laatimaan mittausten perusteella sopivia harjoitusohjelmia sekä valitsemaan voimavarakeskeisiä työskentelytapoja ikäihmisten liikunnan ohjauksessa
– saan valmiuksia tehdä kuntosali houkuttelevaksi ikäihmisille
– saan oikeudet käyttää VoiTas –valmentaja nimikettä

Koulutus on tarkoitettu liikunnan, kuntoutuksen ja hoitoalan ammattilaisille sekä kokeneille vertaisohjaajille, jotka toimivat kuntosalissa ja joiden asiakkaina on 70+ -vuotta täyttäneitä ikäihmisiä. Koulutus sisältää orientoivan ennakkotehtävän. Koulutuksen tukena hyödynnetään Moodle –oppimisalustaa.

Keskiviikko 20.3. klo 8.30 – 16.30

8.30 Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja tulokahvit
9.15 Kohti koulutusta, – orientoituminen koulutuskokonaisuuteen ja oppimateriaaliin
9.45 Liikkuen voimaa vanhuuteen, – voima- ja tasapainoharjoittelun merkitys iäkkäiden liikkumiskykyyn, – liikuntasuositukset ja niiden toteutuminen
10.30 Tauko
10.45 Vastuksesta voimaa, – iäkkäiden voimaharjoittelun perusteet ja harjoitustuokion rakenne
12.15 Lounas
13.00 Voimatestaukset, maksimivoiman teoria
14.00 Iltapäiväkahvi
14.15-16.15 Voimatestaukset ja harjoitusohjelmien laadinta ja toteutus (käyt. harj. KS)

Keskiviikko 3.4. klo 8.30-16.30
8.30 Info ja ’kyselytunti’
8.45 Testaus tavaksi –iäkkäiden liikkumiskyvyn arviointi, -yleisimmät iäkkäillä käytettävät testit
10.00 Tauko
10.15 edellinen teema jatkuu…(käytännön harj. LS)
12.00 Lounas
12.45 Tavoitteena tasapaino, -iäkkäiden tasapainoharjoittelun perusteet ja toteutus
14.30 Iltapäiväkahvi
14.45-16.30 Tasapainoharjoittelun toteutus eri ympäristöissä (käyt.harj. LS)

Keskiviikko 8.5. klo 8.30-16.00
8.30 Info ja ’kyselytunti’
8.45 Mitä ja miten ikäihmisen pitäisi syödä
– ikääntyneiden ravitsemissuositukset
– ravitsemusneuvonta voimaharjoittelussa, kahvitauko työskentelyn lomassa
12.15 Lounas
13.15 Kuntosalitoiminnan suunnittelun lähtökohdat
Ikäihmiset kuntosaliasiakkaina
14.45 Iltapäiväkahvi
15.00-16.00 Työohjeet ja tarkistuslistat toiminnan tukena. Lopputehtävän purkaminen, koulutuspäivien arviointi, päätös ja diplomien jako

Kouluttajat: Ikäinstituutin aluekouluttajat Marja Koivula, ft Tiina Pitkänen ft, Satu Jyväkorpi, ETT sekä Ikäinstituutin suunnittelija, kurssivastaava Elina Vuorjoki-Andersson, KM, ft

Sisältötiedustelut: Elina Vuorjoki-Andersson, puh. 040 743 8465 tai elina.vuorjoki-andersson@ikainstituutti.fi

Hinta: 380 € sisältää kahvit ja kurssimateriaalin

Ilmoittaudu

Kurssimateriaali:
– Salminen U, Karvinen E (toim.): Voimaa ja varmuutta itsenäiseen elämään, iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu, Ikäinstituutti
– Salminen U, Karvinen E (toim.): Testaus tavaksi – tapoja testaukseen, iäkkäiden liikkumiskyvyn arviointi, Ikäinstituutti
– Hiltunen T, Jelkänen V: Ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoittelu –opas vertaisohjaajille
– Jyväkorpi S, Havas A, Urtamo A, Karvinen E: Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus –opas ohjaustyöhön, Ikäinstituutti
– Voimisteluohjelma iäkkäille 1,2,3
– Kävely kevyemmäksi A4