Siirry sisältöön

Opinnäytetyöt

Elämänote-ohjelman hankkeissa on tehty useita ohjelman teemoihin ja hankkeiden toimintaan liittyviä opinnäytetöitä. Tälle sivulle on koottu julkaistut opinnäytetyöt. Suluissa on mainittu järjestö ja Elämänote-hanke, jonka kanssa yhteistyössä opinnäytetyö on tehty.

Etsivä työ kulttuurituotannossa, kohderyhmänä Seinäjoen ikäihmiset. Anna Toiva, Seinäjoen ammattikorkeakoulu. (Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry: Kortteleihin kulttuuria.)

Yhteisöllisyys ikääntyneiden ryhmätoiminnassa. Elina Jokikokko, Seinäjoen ammattikorkeakoulu. (Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry: Kortteleihin kulttuuria.)

Esteetön yhteisöllisyys. Alueellisen yhteisöllisen arjen alkuun auttaminen ja kannattelu. Riitta Birck, Tampereen yliopisto. (Kotipirtti ry: Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä.)

Mihin minä kuulun? – Ikäihmisen kuulumisen tunteen muodostuminen kirjallisuuden
ja haastatteluiden perusteella. Vilma Dietrich, Jenny Härkönen, Katariina Koskinen, Metropolia ammattikorkeakoulu. (Omakotisäätiö: KANTO-hanke.)

Ikääntyneiden digiosallisuutta edistävä ryhmätoimintamalli. Sari Matero, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. (Omakotisäätiö: KANTO-hanke.)

Toimijuus ikämiestoiminnassa: Selvitys toimijuutta mahdollistavista tekijöistä. Niina Juppi-Lehtelä & Henrik Enqvist, Metropolia ammattikorkeakoulu. (Omakotisäätiö: KANTO-hanke.)

Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön -hankkeen vaikuttavuus. Anna-Maija Kämäläinen, Savonia-ammattikorkeakoulu. (Pohjois-Savon Kylät ry: Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön.)

Digitaalisen taide- ja kulttuuripalvelun saavutettavat markkinointikampanjat. Kotikonsertti.fi -verkkosivupalvelu. Sara Huhtala, Humanistinen ammattikorkeakoulu. (Pohjois-Savon Kylät ry: Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön.)

Kulttuurisen toiminnan vaikutusten arviointi. Linda Valtonen, Humanistinen ammattikorkeakoulu. (Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry: Kulttuuria minulle.)

Kaatumisen ehkäisy – Ohjelehtinen ikäihmisille. Nea Hinkkanen ja Riina Turunen, Karelia-ammattikorkeakoulu. (ViaDia Joensuu ry: Ehtoovirkku-hanke.)

Lentävä kalakukko: virtuaalimatkailua muistelun keinoin ikääntyvien hyvinvointikutsuilla. Isabella Forma & Riikka Lönnström, Turun ammattikorkeakoulu. (Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry: Sippe-hyvinvointikutsut.)

Eläimet ikäihmisten vapaaehtoistyössä: lemmikkiaiheisten SIPPE-hyvinvointikutsujen kehittäminen.
Elina Maunula & Saara Vainio, Turun ammattikorkeakoulu. (Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry: Sippe-hyvinvointikutsut.)

Kirjallisuus ikääntyvien hyvinvoinnin tukena: kirjallisuusaiheinen materiaalipaketti vapaaehtoisille.
Ella-Lotta Kuusisto & Annika Lindèn, Turun ammattikorkeakoulu. (Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry: Sippe-hyvinvointikutsut.)