Elämänote-tarinat

Kuva: Siri Sipilä

Kuva: Siri Sipilä

Hyppää mukaan Elämänote-reissuun!

On ollut ilo kiertää Elämänote-ohjelman hankkeissa ja nähdä miten moninaisin keinoin ikäihmisten kotona asumista tuetaan. Tehdään etsivää työtä, toimitaan verkostoissa, järjestetään matalan kynnyksen ryhmätoimintoja ja neuvontaa. Kiinnitetään huomiota terveellisiin elämäntapoihin, mielen hyvinvointiin ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Todennetaan taiteen ja kulttuurin merkitys ihmisen hyvinvoinnille sekä tehdään työtä turvallisen vanhuuden puolesta.

Elämänote-tarinoiden ja niissä kuvattujen kohtaamisten avulla haluamme avata muillekin sitä päivittäistä työtä, jota eri aloja edustavat järjestöammattilaiset tekevät osana ohjelmaa ympäri Suomen. Mielenkiinnolla kuljemme hankkeiden rinnalla vuoden 2021 loppuun asti todistamassa, mitä kaikkea ohjelman aikana saadaan aikaiseksi. Tarinat on laitettu alulle keväällä 2019 tehtyjen vierailujen yhteydessä. Vierailut jatkuvat syksyllä ja ne poikivat joka viikko uusia tarinoita. Tervetuloa uppoutumaan kanssamme Elämänotteen ytimeen!

Ulla Pohjanmaa & Heli Väisänen

Elämänote-ohjelman suunnittelijat

”Ihan ku ois heränny eloon!”

Yhteistä kylää rakentamassa

Porinaporukassa oikeat ihmiset syrjäyttävät televisiohahmot

”Tietoo – Ruokoo – Viihettä” -kolmiomalli auttaa Pohjois-Savon maaseudun ikäihmisiä voimaan paremmin

Osallisuuden monet muodot Puotilassa

Virkeesti keittiössä

Virkkuisin mielin ikäihmisten yksinäisyyttä vastaan

Jokaisessa asuu rohkeus – sosiokulttuurisen innostamisen kautta oman kipinän ja vahvuuksien löytämiseen

 Tarinaryhmä rytmittää iäkkäiden arkea

Perustoimintaa vahvistamalla ja etsivällä työllä kohti parempia tuloksia