Siirry sisältöön

Elämänote-ohjelman viestit vaikuttajille

Osallisuutta, elämänhallintaa ja kustannussäästöjä – kuntien ja järjestöjen yhteistyöllä​

1. Yhteistyö järjestöjen kanssa tuottaa asukkaille hyvinvointia ja kunnille taloushyötyjä

  • Järjestöillä on erityisosaamista ja edullista toimintaa, joka täydentää kuntien ja paikallisten yritysten palvelutarjontaa iäkkäille. 
  • Yhteistyö järjestöjen kanssa on kunnille kustannustehokas tapa edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä.

2. Ikäihmiset aktiivisina, osallisina toimijoina ovat yhteiskunnan voimavara

  • Iäkkäät tulisi nähdä aktiivisina toimijoina, yksilöinä ja yhteiskunnan voimavarana sen sijaan, että heidät nähdään yhtenäisenä, pelkkiä kustannuksia tuottavana joukkona.​
  • Lähiyhteisöllisyyden lisäksi iäkkäiden digiosaamista on tuettava osallisuuden vahvistamiseksi – puutteet digiosaamisessa eivät saa syrjäyttää.​

3. Yhteisölliset kohtaamispaikat ja kuljetukset ovat välttämättömiä syrjäytymisen ehkäisemiseksi

  • Kuntien tulee aktiivisesti kartoittaa vapaita tiloja ja tarjota niitä järjestöjen käyttöön matalan kynnyksen kohtaamispaikoiksi.​
  • Järjestöjen toiminnan saavutettavuus edellyttää riittävien kuljetusten järjestämistä, erityisesti haja-asutusalueilla. Järjestöillä itsellään on hyvin harvoin resursseja kuljetusten järjestämiseksi.​

Lue aiheesta lisää artikkelista: Ovatko kuntasi kynnykset korkealla?​

Ikäinstituutin kuntavaalivideolla Elämänote-ohjelman koordinaattori Lea Stenberg kertoo helpoista keinoista edistää iäkkäiden osallisuutta kunnissa.

Elämänote-ohjelma järjesti keväällä 2021 neljä alueellista vaikuttajatapaamista, joissa esitettiin tutkimustietoa, ohjelman tuloksia sekä keskusteltiin iäkkäiden osallisuudesta ja hyvinvoinnista. Tilaisuuksissa esiteltiin myös Elämänote-hankkeiden onnistuneita toimintamalleja iäkkäiden osallisuuden edistämiseksi. Kaikkien tilaisuuksien esitykset ovat luettavissa alla olevien linkkien kautta.