Siirry sisältöön

Elämänote-ohjelman teesit kuntavaaleihin

Osallisuutta, elämänhallintaa ja kustannussäästöjä – kuntien ja järjestöjen yhteistyöllä​

 

1. Yhteistyö järjestöjen kanssa tuottaa asukkaille hyvinvointia ja kunnille taloushyötyjä

  • Järjestöillä on erityisosaamista ja edullista toimintaa, joka täydentää kuntien ja paikallisten yritysten palvelutarjontaa iäkkäille. 
  • Yhteistyö järjestöjen kanssa on kunnille kustannustehokas tapa edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä.

2. Ikäihmiset aktiivisina, osallisina toimijoina ovat yhteiskunnan voimavara

  • Iäkkäät tulisi nähdä aktiivisina toimijoina, yksilöinä ja yhteiskunnan voimavarana sen sijaan, että heidät nähdään yhtenäisenä, pelkkiä kustannuksia tuottavana joukkona.​
  • Lähiyhteisöllisyyden lisäksi iäkkäiden digiosaamista on tuettava osallisuuden vahvistamiseksi – puutteet digiosaamisessa eivät saa syrjäyttää.​

3. Yhteisölliset kohtaamispaikat ja kuljetukset ovat välttämättömiä syrjäytymisen ehkäisemiseksi

  • Kuntien tulee aktiivisesti kartoittaa vapaita tiloja ja tarjota niitä järjestöjen käyttöön matalan kynnyksen kohtaamispaikoiksi.​
  • Järjestöjen toiminnan saavutettavuus edellyttää riittävien kuljetusten järjestämistä, erityisesti haja-asutusalueilla. Järjestöillä itsellään on hyvin harvoin resursseja kuljetusten järjestämiseksi.​

Lue lisää: Ovatko kuntasi kynnykset korkealla?​