Siirry sisältöön

Elämänote-ohjelman tavoitteet

Kuva: Mari Lezhava/ Unsplash

Kuva: Mari Lezhava/ Unsplash

Elämänote-ohjelman tavoitteet

Elämänote-ohjelman (2018-2021) tavoitteena on, että ohjelman aikana on onnistuttu luomaan ja tekemään tunnetuksi niin hyviä toimintamalleja, että niiden käyttö jatkuu laajasti ohjelman jälkeenkin. Ohjelman muita tavoitteita ovat:

  • Hankkeet ovat tavoittaneet kohderyhmänsä ja löytäneet toimivia keinoja elämänotteen vahvistamiseksi. Uudet toimintamallit on saatu juurrutettua järjestöjen toimintaan.
  • Haasteellisissa tilanteissa elävien ikäihmisten kotona asumisen edellytykset ovat parantuneet, heidän osallisuutensa vahvistunut ja osallistumismahdollisuutensa kohentuneet järjestöjen kehittämistyön ja koordinaation ansiosta.
  • Iäkkäiden tieto osallistumismahdollisuuksista on lisääntynyt paikallisesti ja alueellisesti.
  • Yhteistyön tuoma synergia on vahvistanut järjestöjen osaamista ja auttanut heitä saavuttamaan tavoitteensa.
  • Järjestöjen tekemä arvokas työ on saanut näkyvyyttä.
  • On tunnistettu ne ennaltaehkäisyn ja kotona asumisen haasteet, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan ohjelman päättymisen jälkeenkin järjestöjen kehittämistyötä.
  • Järjestöjen paikallinen ja valtakunnallinen viestintä on vahvistunut ja monipuolistunut tukemaan entistä paremmin iäkkäiden kotona asumista ja osallisuutta.
  • Kunta- ja maakuntapäättäjät sekä päättävissä asemissa olevat viranhaltijat tuntevat iäkkäiden kotona asumisen haasteet ja ratkaisumahdollisuudet sekä järjestöjen tarjoamat mahdollisuudet iäkkäiden tukemiseksi.
  • Eduskunta, hallitus ja keskeiset valtionhallinnon toimijat tuntevat ohjelmahankkeiden ja -paikkakuntien hyviä käytäntöjä ja mahdollisuudet niiden valtakunnalliseksi hyödyntämiseksi.