Siirry sisältöön

Elämänote-ohjelman tavoitteet

Kuva: Mari Lezhava/ Unsplash

Kuva: Mari Lezhava/ Unsplash

Elämänote-ohjelman tavoitteet

STEAn tukema Elämänote-ohjelma jatkuu vuoden 2021 loppuun asti. Tavoitteena on, että ohjelman aikana on onnistuttu luomaan ja tekemään tunnetuksi niin hyviä toimintamalleja, että niiden käyttö jatkuu laajasti ohjelman jälkeenkin. Ohjelman muita tavoitteita ovat:

  • Hankkeet ovat tavoittaneet kohderyhmänsä ja löytäneet toimivia keinoja elämänotteen vahvistamiseksi. Uudet toimintamallit on saatu juurrutettua järjestöjen toimintaan.
  • Haasteellisissa tilanteissa elävien ikäihmisten kotona asumisen edellytykset ovat parantuneet, heidän osallisuutensa vahvistunut ja osallistumismahdollisuutensa kohentuneet järjestöjen kehittämistyön ja koordinaation ansiosta.
  • Iäkkäiden tieto osallistumismahdollisuuksista on lisääntynyt paikallisesti ja alueellisesti.
  • Yhteistyön tuoma synergia on vahvistanut järjestöjen osaamista ja auttanut heitä saavuttamaan tavoitteensa.
  • Järjestöjen tekemä arvokas työ on saanut näkyvyyttä.
  • On tunnistettu ne ennaltaehkäisyn ja kotona asumisen haasteet, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan ohjelman päättymisen jälkeenkin järjestöjen kehittämistyötä.
  • Järjestöjen paikallinen ja valtakunnallinen viestintä on vahvistunut ja monipuolistunut tukemaan entistä paremmin iäkkäiden kotona asumista ja osallisuutta.
  • Kunta- ja maakuntapäättäjät sekä päättävissä asemissa olevat viranhaltijat tuntevat iäkkäiden kotona asumisen haasteet ja ratkaisumahdollisuudet sekä järjestöjen tarjoamat mahdollisuudet iäkkäiden tukemiseksi.
  • Eduskunta, hallitus ja keskeiset valtionhallinnon toimijat tuntevat ohjelmahankkeiden ja -paikkakuntien hyviä käytäntöjä ja mahdollisuudet niiden valtakunnalliseksi hyödyntämiseksi.