Siirry sisältöön

Yle haluaa pitää seniorit mukana median murroksessa

Kuva: Johanna Kannasmaa, Yle.

Kuva: Johanna Kannasmaa, Yle.

Kotimaisen median digipalvelut osallistavat suomalaisia ja rakentavat yhteistä kulttuuriamme. Tarvitsemme toimia, joilla varmistamme, että kotimaiset mediat eivät jää ulkomaisten jättien jalkoihin.

Yleisradio on pian 100 vuoden ajan ollut erottamaton osa suomalaista elämänmenoa. Media ja median käyttäjät ovat muuttuneet tuona aikana valtavasti. Muutoksen hahmottamiseksi riittää, kun katsoo muutamankin vuoden taaksepäin. Vielä vuonna 2015 puolet keski-ikäisistä ja sitä vanhemmista käytti Ylen palveluita vain television ja radion välityksellä. Nyt niin tekee vain joka kymmenes.

Eri ikäluokkien mediankäytön tarkastelu antaa kuitenkin ainoastaan suuntaa suurista kaarista. Se ei tee näkyväksi sitä, miten erilaisia ihmisiä erilaisine mediankäytön tottumuksineen meihin mahtuu.

Seniorit ovat tutkitusti mediankäyttötavoiltaan moninainen joukko, jota yhdistää vahva suhde Ylen palveluihin. Yle tavoittaa seniorit hyvin, ja seniorit kokevat Ylen merkitykselliseksi ja henkilökohtaisesti tärkeäksi. Joukkoon mahtuu sekä digipalveluiden aktiivikäyttäjiä että heitä, joille Ylen perinteisten televisio- ja radiokanavien ohjelmavirta on erottamaton osa arjen rytmiä. Sekä heitä, joille Ylen laajat saavutettavuutta parantavat palvelut ovat välttämättömyys.

Ylen digipalvelut osallistavat ja tukevat koko yhteiskuntaa

Digitaaliset palvelut yleistyvät elämän eri osa-alueilla terveydenhuollosta liikenteeseen. Hallitusohjelmassa on kirjaus siitä, että Suomessa olisi tärkeää ehkäistä digisyrjäytymistä, eli alati digitalisoituvan yhteiskunnan ulkopuolelle jäämistä. Tässä Ylen helppokäyttöisillä ja saavutettavilla digipalveluilla on tärkeä kansalaisten osallisuutta tukeva rooli. Esimerkiksi koronapandemian alkuvaiheessa moni seniori otti henkilökohtaisen digiloikan siirtyessään entistä enemmän kotimaisen median digipalveluiden käyttäjäksi.

Kotimaiset mediasisällöt eivät säily ihmisten arjessa itsestään

Digitaalisuus lisääntyy kodissa kuin kodissa myös tv-laitteiden kehittymisen myötä. Uusien älytelevisioiden mukana olohuoneisiin tulevat suoratoistopalvelut. Numeronäppäin-kaukosäätimistä ja rajallisesta valinnanvarasta on siirrytty pirstaleiseen digitaaliseen tilaan, jossa Yle Areena ja muut kotimaiset mediapalvelut kilpailevat suomalaisten mielenkiinnosta Youtuben ja Netflixin kanssa.

Yle kantaa yhdessä muiden mediatoimijoiden kanssa huolta siitä, miten kotimaiset sisällöt ja palvelut saavat näkyvyyttä kansainvälisten teknologiajättien pitkälti hallitsemassa digitaalisessa tilassa.

Onko Yle Areena laitteelle valmiiksi asennettuna? Löytyykö se helposti? Millainen painoarvo sille annetaan vastaanottimen valikossa ulkomaisiin palveluihin verrattuna?

Yle on esittänyt liikenne- ja viestintäministeriölle ehdotuksensa kotimaisten sisältöjen digitaalisen löydettävyyden parantamiseksi. Vastaavanlaisia kansallisia toimia on tehty jo muissa EU-maissa.

Ulkomaisten mediajättien sisällöt eivät kata kansallisia tarpeitamme

Kyse ei ole siitä, että kotimaisilla mediayhtiöillä olisi huoli itsestään. Kyse on ennen kaikkea yhteisen kulttuurimme ja yhteiskuntamuotomme vaalimisesta. Kansainväliset alusta- ja suoratoistojätit tuovat kyllä tarjonnan paljoutta kuluttajalle, mutta niiden varaan emme voi jättää pienen maamme kieltä ja kulttuuria sekä luotettavaa, suomalaisessa kontekstissa merkityksellistä, tiedonvälitystä.

Merja Ylä-Anttila
toimitusjohtaja, Yleisradio

Kirjoittaja on Ylen toimitusjohtaja, joka on tehnyt aiemmin pitkän uran MTV:n johtotehtävissä.