Törmää taiteeseen ja voi hyvin!

Taide on sosiaalinen toiminnan muoto, se vaatii läsnäoloa ja sitä tehdään kohdattavaksi: runo luettavaksi, maalaus katsottavaksi, laulu kuultavaksi. Tekijä kohtaa taiteen tekemisen kautta omia vahvuuksiaan, epävarmuuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan. Taiteen kokija kohtaa saman, tekijän teokseen reflektoituen. Yhteisestä kokemuksesta tulee summaksi enemmän kuin yksi plus yksi. Tekemisen kautta voimaantuminen koskee kaikkia, koko ryhmää.