Siirry sisältöön

Törmää taiteeseen ja voi hyvin!

Taide on sosiaalinen toiminnan muoto, se vaatii läsnäoloa ja sitä tehdään kohdattavaksi: runo luettavaksi, maalaus katsottavaksi, laulu kuultavaksi. Tekijä kohtaa taiteen tekemisen kautta omia vahvuuksiaan, epävarmuuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan. Taiteen kokija kohtaa saman, tekijän teokseen reflektoituen. Yhteisestä kokemuksesta tulee summaksi enemmän kuin yksi plus yksi. Tekemisen kautta voimaantuminen koskee kaikkia, koko ryhmää.

Kortteleihin kulttuuria -toiminnassa taide ei ole itseisarvo vaan väline. Väline, jonka kautta kaikki me ryhmään osallistujat tulemme kuulluiksi, nähdyiksi, kohdatuiksi. Ja tärkeimpänä: hyväksytyiksi sellaisena kuin olemme.

Kulttuuri, taide ja sosiokulttuurinen toiminta vaikuttavat myönteisesti muisti- ja aivotoimintoihin. Kulttuuriaktiiviset ihmiset elävät pidempään kuin esimerkiksi sohvaperunat – etenkin kun toiminta on yhteisöllistä ja itselle iloa tuottavaa. Kulttuuriharrastukset lisäävät sosiaalista yhdessäoloa, sosiaalista pääomaa ja aktivoivat kanssakäymiseen. Koettu hyvinvointi ja elämänlaatukin lisääntyvät kulttuuritoiminnan myötä.

Taide ja kulttuuri pitävät huolta

Osallistumalla kulttuuriharrastuksiin ihminen tuntee kuuluvansa johonkin itseään tukevaan yhteisöön, tuntee saavuttavansa jotakin sekä hallitsevansa tilanteita ja ympäristöään paremmin. Itsetunto vahvistuu taide- ja kulttuuriharrastusten myötä saatujen uusien kokemusten, kommunikoinnin, avoimuuden ja empatian tunteiden myötä. Myös mittaukset tukevat kokemusta: kulttuuriin osallistumisen seurauksena on mitattu fysiologisia muutoksia stressitasossa, verenpaineen laskuna ja hormonaalisina tasoina. (Lähde: Hanna-Kaisa Liikkanen: Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –ehdotus toimintaohjelmaksi 2010-2014).

Myös Iso-Britanniasta on saatu vaikuttavia lukuja taiteen positiivisista terveysvaikutuksista. Taidetta reseptillä (Artlift) -projektin taidetoimintaan osallistuneet potilaat eivät ainoastaan raportoineet terveydentilansa parantumisesta, vaan myös yleislääkärikäynnit vähenivät 37 % ja sairaalakäynnit 27 %. Näiden käyntien vähentymisestä syntyneiden säästöjen arvioitiin olleen noin 250 € / potilas. (Lähde: Näkökulmia taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista.)

Ihmisen kokoista taidetta

Kortteleihin kulttuuria -hankkeessa aihe avautuu helposti lähestyttävänä ja omaksuttavana yhdessä tekemisenä, kun ikäihmiset kokoontuvat taide- ja kulttuuripainotteisiin ryhmiin kirjastoissa, hoivakodeissa ja kerrostalojen kerhotiloissa – yksi saunan pukuhuoneessa! Ryhmätapaamisissa osallistujat houkutellaan lempeästi taiteen äärelle ja kun tekemiseen päästään kiinni, syntyy ihmisen kokoisia ahaa-elämyksiä. ”Onko pakko maalata, mulla on aina ollut huono kuvaamataito?” voi hetken epäröinnin jälkeen vaihtua huudahdukseen ”Tätähän pitäis koittaa useammin!” ”Ei me olla mitään kirjoittajia mutta kokeillaan ny ku ope käskee” mielipiteen sanoja kokee ylpeyttä, kun seuraavalla tapaamiskerralla ohjaaja lukee yhdessä tehdyn runon ja sitä kehutaan kovasti: ”Olipa komia runo!” ja ”Kyllon hianosti osattu sanoa.”

Piilossa olevat voimavarat ja taidot

Kortteleihin kulttuuria -hankkeen ryhmissä tärkeintä on turvallinen ilmapiiri ja yhdessä sovittu toiminnan sisältö, johon ohjaajat tuovat lisämausteensa törmäyksillä taiteeseen. Hetken epäröinnin jälkeen osallistuja voi löytää taitoja, joita ei tiennyt itsellään olevan – tai ne heräävät ruususen unilta vuosikymmenten jälkeen. Hyväksyvässä ilmapiirissä innostaminen ei tule ainoastaan ryhmän ohjaajilta, vaan kaikki kannustavat toisiaan – tosin enemmän kehutaan kavereita ja moititaan omaa tekemistä, pohjalaisella itsevarmuudella. Mutta kun kaikki kehuvat kaikkia, kumoutuvat samalla omat moitteet.

Altistu ihmiselle

Meillä Etelä-Pohjanmaalla on sanonta: ”Viisaus asuu vanhoos akoos.” Meidän ryhmissämme on myös miehiä, hyvin viisaita hekin, joten päätän kirjoitukseni ryhmäläistemme viisaudella – yksinkertaisella, voimakkaalla ja elämänmakuisella:

Tie halkoo jylhää metsämaisemaa.
Ihmisen tahto
on kurkottaa
kohti maailman kattoa.
(Ote Kortteleihin kulttuuria -toiminnan Enckelinpuiston Ryhmiksen kirjoittamasta runosta)

Toivon sinulle, hyvä lukija: Törmää rohkeasti taiteeseen ja voi hyvin!

Katja Kujala
Hankevastaava
Kortteleihin kulttuuria -hanke
Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry

Kortteleihin kulttuuria -hankkeessa kehitetään yhdessä ikäihmisten kanssa ryhmätoimintoja, joissa on tarjolla taide- ja kulttuurielämyksiä. Toiminta vahvistaa ikäihmisten psykososiaalista hyvinvointia ja ennaltaehkäisee mm. muistisairauksia. https://www.muistiyhdistys.fi/kortteleihin-kulttuuria

Tutustu Elämänote-ohjelman hankkeisiin