Siirry sisältöön

Toimintatapoja asukkaiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen

Saimme mahdollisuuden osallistua Keski-Uudenmaan ympärivuorokautiselle hoidolle suunnattuun Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin kehittämisohjelmaan vuosina 2021–2022. Keusoten tehostetun ja tuetun palveluasumisen yksiköt olivat hyvin edustettuina vajaan vuoden mittaisella matkalla tärkeän teeman ympärillä.

Työpajoissa ideoitiin ja opittiin toisiltamme

Ohjelma sisälsi työpajoja, verkostotapaamisia ja omaan työhön liittyvän kehittämistehtävän, jonka tavoitteena oli kehittää uusia toimintatapoja asukkaiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Työpajoissa paneuduimme mielen hyvinvoinnin näkökulmiin, saimme tietoa mielen hyvinvoinnin vahvistamisen keinoista ja tutustuimme voimaantumista vahvistavaan ja ratkaisukeskeiseen työtapaan. Työpajoissamme kävi vierailijoita paikallisista omais- ja muistiyhdistyksistä. Saimme myös oppimateriaaleja, tukea ja sparrausta kehittämistyön tekemiseen sekä mahdollisuuden vertaisoppimiseen. Työpajoissa pohdittiin vakavia asioita rennolla otteella – useimmiten kuului naurua ja puheensorinaa, kun uudet ideat valtasivat tilan. Pajoissa sai vapaasti ideoida, vääriä vastauksia ei ollut ja pienikin havainto vei asiaa eteenpäin.

Kokeiluja ja kehittämistä omassa työssä

Keusoten ympärivuorokautisessa hoidossa kehitettiin ja otettiin käyttöön ohjelman myötä yhteensä seitsemän erilaista mielen hyvinvoinnin toimintatapaa. Kaikki osallistujat laativat oman näköisensä kehittämistyön yhteistyössä omien työyksiköidensä kanssa. Kehittämistöissä otettiin käyttöön muun muassa erilaisia asukkaiden mielen hyvinvoinnin kartoittamisen työkaluja sekä luotiin uusia ratkaisuja heille mielekkään arjen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.  Meidän palvelutalossamme pilotoimme Minun elämäni -kansion, jonka tavoitteena oli toimia apuvälineenä asukkaan menneisyyteen sekä nykyisyyteen tutustuttaessa ja johon kerätä muistoja selailtavaksi. Asukkailta saatu palaute oli mieltä lämmittävää, kuinka he yllättyivät, että juuri hänelle tärkeitä asioita on omassa kansiossa.

Kehittämisohjelman päättymisen jälkeen kaksi hoitajaamme osallistuu vielä mielen hyvinvoinnin mentorivalmennukseen, jossa pilotoidaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan mentoriverkostotoiminta. Mentoreiden tehtävänä on huolehtia, että mielen hyvinvoinnin teema jatkuu ja voi hyvin kehittämisohjelman jälkeenkin. Mentoreiden lisäksi jokainen työntekijämme huolehtii omalta osaltaan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä, niin fyysisesti kuin mielenkin osalta.

Mielen hyvinvointia pienistä arjen teoista

Tärkein oppi itselleni oli mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin käsitteiden pohdinta. Hienoa oli huomata, että pienillä ja arkipäiväisilläkin asioilla voidaan saada paljon hyvää aikaan. Kun tutustumme asukkaisiin paremmin ja tunnemme historian lisäksi heidän mielenkiinnon kohteitaan ja vahvuuksiaan, voimme tehdä myös asukkaidemme arjesta rikkaampaa. Parhaimmillaan asukkaat saavat kokea olevansa ainutlaatuisia yksilöitä, tulevat kuulluksi ja saavat viettää päivää omien tärkeiden ja rakkaiden asioiden sekä tekemisten äärellä.

palveluasumisen esimies Sini Liimatta, Keusote

Kirjoittaja työskentelee esimiehenä Hoivakoti Sahanmäessä, joka on osa Keski-Uudenmaan soten (Keusote) ympärivuorokautisen hoidon palvelua. Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin -hankkeessa valmennettiin Keusoten ympärivuorokautisessa hoidossa työskenteleviä hoitajia ottamaan käyttöön voimaantumista vahvistavaa ja ratkaisukeskeistä työotetta sekä kehittämään toimintatapoja iäkkäiden mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.  Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin -hanketta rahoittaa STM ja se on osa Kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoa.