Mielen hyvinvoinnin taitoja maalla ja merellä

Omaishoitajien Verkosta voimaa -ryhmissä etsitään yhdessä keinoja edistää omaa hyvinvointia arjessa sekä opetellaan taitoja stressin ja kuormituksen hallintaan. Ryhmätapaamisten välissä hyödynnetään OMApolku-verkko-ohjelmaa. Varsinaisten keskusteluryhmien lisäksi hankkeessa on testattu mielen hyvinvointia edistävää toiminnallista ryhmää.