TaloTsempparit vetävät yhteistä toimintaa iäkkäille asukkaille taloyhtiöiden tiloissa ja niiden läheisyydessä. He ovat vapaaehtoisia, jotka toimivat toisen TaloTsempparin parina, vetäjäryhmänä tai yksin. TaloTsempparit suunnittelevat toimintaa yhteistyössä iäkkäiden asukkaiden, alueen toimijoiden ja Yhdessä kotikulmilla -hanketyöntekijöiden kanssa.

Yhdessä Kotikulmilla -hanke tarjoaa TaloTsemppareille maksuttoman valmennuksen. Se sisältää haastattelun, 1–2 koulutuskertaa ja yhden ryhmätapaamisen TaloTsemppareille. Koulutuskerroilla perehdytään iäkkäiden ryhmän vetämiseen sekä välineisiin, joilla kannustetaan iäkkäitä liikkumaan ja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. TaloTsempparit saavat myös hanketyöntekijöiden tuen, materiaaleja sekä lisäkoulutusta toiminnan vetämiseen.

TaloTsemppari -valmennusten ajankohdat ja lisätiedot löytyvät koulutuskalenterista valmennusten aikataulujen vahvistuttua.