Aktuella projekt

1. Spetsprojektet: Bekanta dig med Kraft i åren

2. Tillsammans i hemtrakten

3. 75+ i form utan merkostnad

4. Vägkost för livskunskap

5. Viva-projektet

6. Kraft i åren. Se även Kraft i åren sidorna.