Voimaannuttavaa ohjausta ja välineitä mielen hyvinvointiin

helminauha

Viva-hankkeessa (2016–2017) kehitetään voimaantumista vahvistavaa ohjausta ja tuotetaan ohjauksen välineitä muistisairaiden ja kotona asuvien tukea tarvitsevien iäkkäiden ihmisten mielen hyvinvoinnin tukemiseksi. Hanke yhdistää innovatiivisella tavalla positiivista psykologiaa, ratkaisukeskeistä lähestymistapaa, tietoisen läsnäolon ja itseen kohdistuvan myötätunnon taitoja sekä gerontologista tietoa.

Hankkeessa pilotoidaan tietoisen läsnäolon ja itsemyötätunnon menetelmiä muistisairautta sairastavien ihmisten ja omaisten ryhmissä. Ammattihenkilöstölle toteutetaan kaksi valmennuspolkua. VIVA-valmennuksessa tarkastellaan asiakkaan hyvinvointia ja sen vahvistamisen mahdollisuuksia ja menetelmiä positiivisen psykologian valossa. MIND-valmennus keskittyy läsnäolo- ja myötätuntotaitojen hyödyntämiseen asiakkaiden mielen hyvinvoinnin vahvistamisessa ja ohjauksessa.

Hankkeessa julkaistaan opas ammattihenkilöstölle voimaantumista vahvistavan ohjaustyön tueksi ja innostajaksi. Ikääntyville, muistisairautta sairastaville ihmisille ja läheisille tuotetaan opas mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen läsnäolo- ja myötätuntotaitojen avulla.

Hanke toteutetaan Terveyden edistämisen määrärahalla (STM/THL)

Lisätietoja: Sirkkaliisa Heimonen, 050-550 2312 tai etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi.