Muut verkkosivut

Voimaa vanhuuteen -ohjelman verkkosivuilta voimaavanhuuteen.fi löydät tietoa ikäihmisten liikuntaneuvonnasta, voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä ulkoilusta. Sivuilta löytyy myös paljon tulostettavia ja tilattavia materiaaleja mm. liikunnan ohjaukseen, ulkoiluun, kotivoimisteluun ja musiikkiliikuntaan.

Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelman verkkosivuilla liikkeellavoimaavuosiin.fi voit ilmoittautua Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaareihin ja avoimeen toimenpideohjelman verkostoon. Lisäksi löydät liikuntamateriaaleja ja koulutuksia oman työsi tueksi.

Varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi tarjoaa tietoa ikäihmisten ulkoilusta, lähiliikuntapaikkojen suunnittelusta sekä konkreettisia esimerkkejä jo olemassa olevista iäkkäiden lähiliikuntapaikoista.

Voima- ja tasapainoharjoittelua iäkkäille -palvelu voitas.fi on innostava tuki iäkkäiden liikunnan parissa toimiville liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille, vanhustyöntekijöille ja vertaisohjaajille. Palvelun liikekuvastosta löytyy voima- ja tasapainoliikkeitä sekä tietoa harjoittelusta. Jokaisen liikkeen perusteluineen voi tulostaa erikseen tai koota kokonaiseksi jumppaohjelmaksi. Sivustolla on myös valmiita harjoitusohjelmia. Palvelu vaatii rekisteröitymisen.

Vapaaehtoiseksiseniorina.fi esittelee vapaaehtoistoimintaa ikääntymisen näkökulmasta. Sisältö on suunnattu kannustamaan eläkeikäisiä mukaan vapaaehtoistoimintaan, antamaan järjestöjen ammattilaisille tutkimus- ja kehittämistietoa sekä välittämään yleistä tietoa ikääntymisestä.

Senioritanssi.fi palvelee kaikkia ikääntyvien ihmisten liikunnasta ja senioritanssista kiinnostuneita. Senioritanssin harrastajat, ohjaajat ja kouluttajat saavat runsaasti ajankohtaista tietoa. Näiltä sivuilta ikäihminen saa sysäyksen uuteen liikuntaharrastukseen sekä vertais- ja vapaaehtoistoimintaan senioritanssin parissa. Terveysliikunta- ja vanhuspalvelujen järjestäjät saavat kipinän uusien toimintojen käynnistämiseen iäkkäille.