Ilmoittaudu mukaan

Ilmoittaudu kärkihankkeeseen Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi

Ilmoita kuntasi mukaan Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihankkeeseen. Ilmoittautua voivat kunnat, jotka eivät ole olleet tai ole mukana Voimaa vanhuuteen –mentorointiohjelmassa

Huomioithan, että kun ilmoitat kuntasi Kärkihankkeeseen Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi vuosina 2017–2018, kunnallasi ei ole mahdollisuutta hakea samanaikaisesti Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmaan.

Kunta nimeää kärkihankkeeseen kaksi yhteyshenkilöä, mielellään työpari (liikuntatoimi + sos.terveystoimi), joiden sähköpostiosoitteisiin lähetetään

  • kärkihankkeen materiaalipaketteja sekä kutsuja koulutuksiin ja verkostoitumistilaisuuksiin
  • sähköinen kysely kuntanne 75+ väestön liikuntatarjonnasta

* Pakollinen kenttä
Kuntamme sitoutuu ottamaan käyttöön ikäihmisten terveysliikunnan hyviä toimintatapoja poikkisektorisella yhteistyöllä kotona asuvien, yksinäisten ja taloudellisesti heikompiosaisten (75+) ikäihmisten hyväksi ja raportoimaan saaduista tuloksista. *

Päätöksen tehneen johtavan viranhaltijan tai lautakunnan puheenjohtajan yhteystiedot

1. Yhteyshenkilö (Liikunta- tai vapaa-aikatoimen viranhaltija tai vastaava)

Annan luvan julkaista tietoni (taho, titteli ja nimi) verkkosivuilla. Tämä helpottaa alueellista verkostoitumista.

2. Yhteyshenkilö (Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltija tai vastaava)

Annan luvan julkaista tietoni (taho, titteli ja nimi) verkkosivuilla. Tämä helpottaa alueellista verkostoitumista.

Listaa ”Hyvät käytännöt” tärkeysjärjestykseen (1= tärkein ja 6= vähiten tärkein), jotka kuntanne suunnittelee ottavansa alustavasti käyttöön vuosina 2017-2018.

Ikäihmisten liikuntaraati *
Tehoharjoittelujakso kuntosalilla ja jatkoryhmiin ohjaus *
Liikkumiskyvyn testaus *
Vertaisohjattu liikuntatoiminta *
Ulkoliikunta *
Esteettömät ja turvalliset liikkumisympäristöt *