Suunnittelija Suvi Fried, sh, TtM, HM

suvi-friedetunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 0400-871 268
@suvifried

Suvi Fried työskentelee suunnittelijana Elämäntaidon eväät -hankkeessa. Tätä ennen hän työskenteli tutkijana ja projektipäällikkönä Vanhuuden mieli -hankkeessa (2011-2015). Hän on valmistunut terveystieteiden maisteriksi 2002 Tampereen yliopiston terveystieteen laitokselta pääaineenaan kansanterveystiede. Vuodesta 2001 alkaen hän on työskennellyt erilaisissa gerontologian alan tehtävissä tutkimuksen ja opetuksen parissa terveystieteen laitoksella sekä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa kuten eurooppalainen epidemiologisia tutkimuksia vertaileva CLESA-työryhmä, Vanhustyön keskusliiton Omaishoitaja-projekti ja Tampereella toteutettu Ikääntyminen kaupunkiympäristössä -projekti.

Julkaisuja

Fried S & Haarni I (2017) Ikääntyvien elämäntaidoissa kiteytyy elämänkokemuksen moni-ilmeisyys. Gerontologia 31: 133-141.

Fried S (2015) Kodin töitä ja asumisen tekoja. Gerontologia 29: 236-249.

Heimonen S, Viljanen M & Fried S (2015) Elämäntaidot voimavaraksi. Järjestöjen hankkeet kehittävät keinoja ikäihmisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Psykologi 8/2015, 24-25.

Fried S (2015) Moninaisuus ja erilaisuus vanhuudessa. Ikäinstituutin kolumni. Julkaistu myös Vanhustyö-lehdessä 7/2015. https://www.ikainstituutti.fi/sitenews/view/-/nid/273/ngid/3/

Fried S & Haarni I (2015) Elämäntaidot esiin -vinkkivihko. Iloa, voimaa ja mielekkyyttä elämäntaidoista! Helsinki: Ikäinstituutti.
Fried S (2015) Ryhmätukea ikäihmisen mielen hyvinvointiin. Pro terveys 3/2015, 20-21.

Fried S (2015) Viesti Dublinista. Ikääntymisestä löytyy aihetta juhlaan ja lukuisia poikkitieteellisiä pähkinöitä purtavaksi. Konferenssikuulumisia. Gerontologia 29: 114-116.

Fried S, Rajaniemi J & Topo P (2015) Ikäystävällinen asuinalue – WHO:n ikäystävällisyyden teemat kuntatasolla. Teoksessa R Hynynen (toim.) Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen. Ympäristöministeriön raportteja 5/2015. Helsinki: Ympäristöministeriö, 55-104.

Heimonen S & Fried S (toim.) (2015) Vanhuuden Mieli. Helsinki: Ikäinstituutti.

Fried S, Heimonen S & Laine M (2014) Kehittämistyön suuntia ja mahdollisuuksia ikäihmisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Gerontologia 28:4, 250-258.

Laine M, Fried S, Heimonen S & Kälkäinen S (2014) Mielen hyvinvoinnin silta. Opas keskusteluryhmän ohjaajalle. Helsinki: Ikäinstituutti.

Fried S (2014) Mielen hyvinvointi on tahtoa, taitoja ja tunteita. Pirkanmaan Pääasiat 2/14, 8–12.

Fried S & Heimonen S (2014) Supporting mental well-being in old age by structured discussion group. Posteri, 22. pohjoismainen gerontologian konferenssi, Göteborg 25.-28.5.2014.

Fried S (2014) Ikäihmisen osallisuus ja asuinympäristö. Suullinen esitys, Vanhustyön Vastuunkantajat, Helsinki 15.-16.5.2014.

Fried S & Heimonen S (2014) Exploration of existential meaning in qualitative interviews and discussion groups with old people. Suullinen esitys, 8. kulttuurigerontologian konferenssi, Galway 10.-12.4.2014.

Fried S (2014) Mielen hyvinvointiin liittyy kasvu läpi elämän. Kuuloset 34:2, 19-21.

Fried S (2013) Mielen voimavarat. Teoksessa Fried S, Heimonen S & Jokinen P (toim.) Ikääntyminen ja mielen hyvinvointi. Katsaus kirjallisuuteen. Oraita 1/2013. Helsinki: Ikäinstituutti, 27-46

Fried S (2013) Mielen hyvinvoinnin ulottuvuudet. Teoksessa Fried S, Heimonen S & Jokinen P (toim.) Ikääntyminen ja mielen hyvinvointi. Katsaus kirjallisuuteen. Oraita 1/2013. Helsinki: Ikäinstituutti, 9-26.

Fried S, Heimonen S & Jokinen P (toim.) (2013) Ikääntyminen ja mielen hyvinvointi. Katsaus kirjallisuuteen. Oraita 1/2013. Helsinki: Ikäinstituutti.

Fried S, Heimonen S & Jokinen P (2013) Mielen hyvinvoinnin vahvistamisen keinoja kertyy elämänkokemuksen myötä. Vanhustyö 1/2013, 44-45.

Fried S (2012) Vertaisryhmästä mielen hyvinvointia. Pirkanmaan pääasiat 4/2012, 8-9.

Jokinen P, Laine M, Fried S & Heimonen S (2012) Elämänkokemus voimavarana ja mielen hyvinvoinnin peruskivenä. Vanhustyö 1/2012, 42-43.

Fried S (2012) Elämän tarkoitusta etsimässä. Kirja-arvio David Guttmanin teoksesta Finding Meaning in Life, at Midlife and Beyond. Fikkari 1/2012, 4-5.

Fried S (2011) Ostarista paikalliskeskukseksi. Lähiön kauppapaikan muutos eläkeikäisten kuvaamana ja kokemana. Alue ja Ympäristö, 40(2): 49-60.

Fried S, Pietilä M & Saarenheimo M (2005) Hoivan paikallisuus. Teoksessa M Saarenheimo & M Pietilä (toim.) Kaksin kotona. Iäkkäiden omaishoitoperheiden arjen ulottuvuuksia. Tutkimusraportti 6. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, 68-82.

Noale M, Minicuci N, Bardage C, Gindin J, Nikula S, Pluijm S, Rodríguez-Laso A, Maggi S & CLESA working group (2005) Predictors of mortality: An international comparison of socio-demographic and health characteristics from six longitudinal studies on aging: The CLESA project. Experimental Gerontology, 40(1-2), 89-99.

Nikula S, Jylhä M, Bardage C, Deeg D J H, Gindin J, Minicuci N, Pluijm S M F & Rodríguez-Laso A for the CLESA Working Group (2003) Are IADLs comparable across countries? Sociodemographic associates of harmonized IADL measures. Aging Clinical and experimental research 15(6): 451-459.

Lue myös kolumnit Ikäinstituutin kotisivuilla:

9.11.2015 Moninaisuus ja erilaisuus vanhuudessa

17.2.2015 Kaksoistaakka vai kaksoisvahvuus?

10.10.2014 Ikä, aika ja mielen hyvinvointi

14.1.2014 Myönteiset tunteet ovat mielen voimavara

18.10.2013 Ikäihmisten osallisuus on yhteiskunnan voimavara

24.05.2013 Vaikeuksista vahvaksi!