Vanhempi tutkija Erja Rappe, MMT, dosentti

erja-rappeetunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi, 040-533 7099
@RappeErja

Erja Rappe on viherympäristöjen terveys- ja hyvinvointivaikutuksen, terveyttä edistävien ja kuntouttavien ympäristöjen suunnittelun ja green care -menetelmien asiantuntija. Hän on tutkinut ympäristön koettuja hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia sekä ympäristöinterventioiden soveltamista vanhus- ja mielenterveystyössä sekä vankiloissa. Luontoympäristön elvyttävät vaikutukset ja ympäristöön liittyvän toiminnan merkitykset yksilön hyvinvoinnille erityisesti rajoitetuissa ympäristöissä sekä ympäristön mahdollisuudet psykososiaalisen tuen lähteenä ovat olleet hänen keskeisiä teemojaan. Erja Rappe on kehittänyt tutkimusalansa koulutusta Suomessa ja osallistunut asiantuntijana kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä työryhmiin. Hän on innostunut tutkitun tiedon välittämisestä käytäntöön ja toiminut pitkään kouluttajana vanhus- ja mielenterveystyön ammattilaisille. Ympäristön merkitys muistisairaiden ihmisten elämän laadulle ja toimintakyvylle on Erja Rappelle erityinen kiinnostuksen kohde. Hän on Gerontologia-lehden toimituskunnan jäsen.

Poimintoja julkaisuista

Rappe E (2012) Verkkaista pihaelämää. Memo 1/2012: 12-14.

Mäntylä H, Kuusela M, Kivilehto S, Korhonen A, Marjomaa T, Liski-Markkanen S, Vainikainen T, Rappe E, Jussila T & Kuittinen M (2012) Asukaslähtöistä senioriasumista. Ikäihmisen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke. TTS:n julkaisuja 414. TTS, Nurmijärvi.

Laaksoharju T, Rappe E & Kaivola T (2012) Garden affordances for social learning, play, and for building nature-child relationship. Urban Forestry & Urban Greening 11: 195-203.

Mäntylä H, Kuusela M, Rappe E & Kuittinen M (2011) Senioriasumisen suunnitteluohje. TTS:n tiedote 658 2/2011.

Rappe E & Malin M-H (2010) Green care mielenterveystyössä. Maataloustieteenpäivät 2010 (verkkojulkaisu). Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja no 26. Toim. Anneli Hopponen. www.smts.fi.

Rappe E, Koivunen T & Korpela E (2008) Group gardening in mental outpatient care. Therapeutic communities 29(3): 273-284.

Rappe E (2007) Green care in the framework of health promotion. In C Gallis (toim.) Green care in Agriculture: Health effects, Economics and Policies Proceedings, Vienna p. 33-40. University Studio Press, Thessaloniki.

Rappe E & Topo P (2007) Contact to outdoors greenery can support competence among people with dementia. Journal of Housing for the Elderly 21(3-4): 229-248.

Rappe E (2007) Puuhakkaana puutarhassa. Dementiauutiset 1/2007: 26-28.

Rappe E, Kivelä S-L & Rita H (2006) The effect of visiting outdoors green environment on self-rated health among the elderly in long-term care. HortTechnology 16(1): 55-59.

Rappe E & Kivelä S-L (2005) Effects of garden visits on long-term care residents as related to depression. HortTechnology 15(2): 298-303.

Rappe E (2005) Viherympäristön vaikutus laitoksissa asuviin vanhuksiin. Gerontologia 19(2): 79-81.

Rappe E & Lindén L (2004) Plants in health care environments: Experiences of the nursing personnel in homes for people with dementia. Acta Horticulturae 639: 75-81.

Rappe E & Evers A-M (2001) The meanings of growing plants: Contributions to the elderly living in sheltered housing. HortTechnology 11(2): 268-272.