Siirry sisältöön

Elämänote-ohjelma

Vahva ote elämään!

Elämänote oli ikäihmisten osallisuutta ja elämänhallintaa edistävä ohjelma, johon kuului 20 hanketta sekä Ikäinstituutin ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n yhteinen koordinaatiohanke. Ohjelmaan kuuluvien hankkeiden yhteinen tavoite oli tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa.

Elämänote-ohjelman toimintakauden tavoitteet, tapahtumat ja tulokset koostava kirja on luettavissa sähköisenä versiona (saavutettava pdf-tiedosto).

Ohjelman hankkeissa kehitettiin 47 toimintamallia, jotka tukevat haasteellisissa elämäntilanteissa olevia iäkkäitä. Toimintamalleihin voi tutustua tällä sivulla.

Elämänote-tarinat vievät matkalle ympäri Suomen sen päivittäisen työn pariin, jota eri aloja edustavat järjestöammattilaiset tekivät osana ohjelmaa. Tarinoita voit lukea täältä.

Iäkkäitä arjessa – ihmisiä Elämänotteessa -diaesitys tuo iäkkäiden erilaiset haasteet ja voimavarat esille 21 henkilöhahmon kautta. Henkilöhahmoihin voit tutustua täällä.

Elämänote-ohjelmassa tehty osallisuustutkimus luotasi iäkkäiden vahvuuksia, arkea ja kotona asumisen edellytyksiä. Tutkimuksen keskeiset tulokset ja raportit ovat luettavissa täällä.