Iästä ja elämästä -blogi

Viljely juurrutti asukkaat yhteen yli sukupolvien

Viljely juurrutti asukkaat yhteen yli sukupolvien

Yhteisöllisyyspuheessa kiinnitetään paljon huomiota ympäristöön - kuinka tilat ja palvelut sekä niiden saatavuus vastaavat ihmisten tarpeisiin ja luovat vuorovaikutusta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt elollisen ympäristön ja siihen liittyvän toiminnan vaikutus yhteisöllisyyden muodostumiseen.

Lue lisää
Arkisto

Facebook

Facebook

Videot

Youtube

Tutustu Voimaa vanhuuteen -ohjelmakuntien hyviin toimintatapoihin ikäihmisten ulkoilusta.
Lisää videoita

Twitter